Hjälp att utveckla ditt företag

Rogers kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling kompletterar Johannas inom foto, konst och grafisk design. Du får genom Nolsa creo all hjälp du behöver för att utveckla och komma igång med ditt företag. Förutom att veta vilken väg du ska gå får du också material att använda i din kommunikation med affärsvärlden och dina kunder.

Personligt möte

För att få dina visioner att frigöras är relationen och dialogen viktig. Att träffas ger en bättre känsla och strategi att uppnå just dina mål. Det finns också ett brett nätverk som kan hjälpa dig till ditt mål.
När du godkänt det som erbjuds dig, så kommer du till nästa steg. Här nedan följer ett exempel på strategin.

Nulägesanalys

 • Hitta och identifiera din USP (Unique Selling Point)
 • Var står ditt företag idag?
 • Marknadspotential.
 • Identifiering av kompetens, organisation, beslutsvägar.
 • Identifiering av målgruppen.

Marknadsstrategi

 • Hur ska du nå ut på marknaden.
 • Hur ska du nå din målgrupp på ett effektivt sätt.

Handlingsplan

 • Framtagande av målgruppens köpbeteende.
 • Identifiering av gemensamma nämnare som kan ta oss vidare till visionen.
 • Omorganisation.
 • Hitta nya beslutsvägar.

Det sista steget är att du får allt material  t.ex. ny hemsida, visitkort, produktbilder, roll-ups och broschyrer som behövs till handlingsplanen.

Välkommen att höra av dig!